Powszechnie dostępne różnego rodzaju statystyki dotyczące zarówno imion, jak i nazwisk najczęściej odnoszą się do mężczyzn. Jak więc wygląda sytuacja w przypadku kobiet? Obecnie w Polsce kobiety noszą aż 8433 różnych imion oraz 215393 różnych nazwisk! Które z nich są najpopularniejsze?

Żeńskie Imiona w Polsce

Zgodnie z opublikowaną przez Ministerstwo Cyfryzacji statystyką dotyczącą imion pierwszych i drugich osób żyjących, zameldowanych i urodzonych przed 1 stycznia 2019 najpopularniejszym żeńskim imieniem pierwszym w kraju jest Anna. W Polsce osób o tym imieniu jest 994 655. Drugim najpowszechniejszym imieniem jest Maria, aczkolwiek jest ich tylko 590 510. Oznacza to, że kobiet o imieniu Anna jest o 41% procent więcej od drugiej w popularności Marii.

Ponadto, jeżeli uznalibyśmy wywodzące się z hebrajskiego i posiadające wspólną etymologię imiona Anna i Hanna za jedno okazałoby się, że takich osób w Polsce łącznie jest 1 151 641. Ciekawostką jest, że w kraju występują też różnorodne wariacje tego imienia i tak 84 osoby mają w dowodzie osobistym imię Ania, 21 osób imię Anka, 18 osób imię Anula, 7 osób Anica, 2 osoby Anulka. W przypadku imion drugich króluje Maria 1 397 084 razy, a Anna znajduje się na drugim miejscu z wynikiem 831 096.

Żeńskie nazwiska w Polsce

Jak wynika z najnowszych danych przedstawionych przez Ministerstwo Cyfryzacji w styczniu 2018, zgodnie z rejestrem PESEL najpopularniejszym żeńskim nazwiskiem w Polsce jest Nowak 90 488 osób. Na kolejnych miejscach uplasowały się kolejno nazwiska Kowalska, Wiśniewska i Wójcik a pierwszą dziesiątkę zamyka nazwisko Lewandowska z 42 678 osobami. Interesującym zjawiskiem, które można zauważyć w danych statystycznych, jest spora rozbieżność w popularności nazwisk pomiędzy poszczególnymi województwami lub powiatami.

I tak najpowszechniejsze w skali Polski nazwisko Nowak w części województw znajduje się poza pierwszą dziesiątką m.in. w mazowieckim na 12 miejscu, czy w podlaskim na 154 miejscu!, tylko 280 osób! Z kolei zamykające dziesiątkę w Polsce nazwisko Lewandowska w pomorskim znajduje się na miejscu 5, ale w kujawsko-pomorskim jest już nazwiskiem najpopularniejszym (10 320 osób). Szczególnie w powiecie włocławskim, gdzie stanowi ponad 10% wszystkich nazwisk. Z kolei największa ilość osób o nazwisku Lewandowska żyje w Bydgoszczy i Warszawie.

Źródła:

Ministerstwo Cyfryzacji, https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/dodatkowe-materialy

- Statystyka nazwisk - Polska i województwa - styczeń 2018 - Kobiety
- Imiona pierwsze i drugie osób urodzonych przed 1 stycznia 2019 roku